Esittely

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen kokonaistavoitteena on kehittää puhdistuspalvelualan virtuaalisia oppimisympäristöjä sekä vahvistaa alan koulutuksen ja työelämän yhteensopivuutta.

Hankkeessa rakennetaan puhdistuspalvelualan erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvia virtuaalisia oppimisympäristöjä, jotka vastaavat todellisia työelämän tilanteita.

Oppimisympäristöt soveltuvat hyvin käytettäväksi erityistä tukea tarvitseville ja maahanmuuttajille.

Tavoitteena on myös puhdistuspalvelualan tutkintoihin valmistavan koulutuksen sisältöjen kehittäminen vastaamaan yhä paremmin työelämän tarpeita ja toimintoja.

Hankkeeseen osallistuvien tieto- ja viestintätekniikan osaaminen tulee kehittymään ja taidot siirtyvät osaksi päivittäistä osaamista ja opetuksen suunnittelua.

Hankkeen toiminta

Hanke on viiden oppilaitoksen muodostaman verkoston valtakunnallinen yhteishanke. Hanketta koordinoi Pohjois-Karjalan aikuisopisto. Hankkeen toiminnallisia tavoitteita ovat:

  • Hankkeessa tuotetun materiaalin avulla opiskellaan ja harjoitellaan erilaisia työskentelytapoja todellisia työelämätilanteita vastaavissa ympäristöissä ja työtehtävissä.

  • Koulutuksen sisältöjen kehittämisen avulla yhdenmukaistetaan oppilaitoksien opetusta ja työpaikkojen perehdytystä.

  • Valtakunnallinen, laadukas, monipuolinen ja tasavertainen materiaali valmistaa tutkinnon suorittamiseen ja ammatilliseen kasvuun.

  • Mielekäs virtuaalinen oppimisympäristö aikuisille.

Hankkeen loppuesittely

Puhvi - hankkeen loppuesittely